University of Management and Economics
ជំនាន់ទី ១៤
១-ពិន្ទុឆមាសទី១
បន្ទប់ A (ឆ្នាំទី ៤)
ពេលព្រឹក ពេលរសៀល ពេលល្ងាច ចុងសប្តាហ៍
បន្ទប់ A (ឆ្នាំទី ៣)
ពេលព្រឹក
បន្ទប់ A (ឆ្នាំទី ២ )
ពេលព្រឹក ពេលរសៀល ពេលល្ងាច ចុងសប្តាហ៍
បន្ទប់ A (ឆ្នាំទី ១)
ពេលព្រឹក ពេលរសៀល ពេលល្ងាច ចុងសប្តាហ៍