University of Management and Economics
១.គោលបំណងនៃការសិក្សា
កម្មវិធីសិក្សានេះរៀបចំទ្បើងសម្រាប់និស្សិតដែលសិក្សាយកផ្នែកឯកទេសក្សេត្រសា ស្រ្ត ពីព្រោះកម្មវិធី នេះ ផ្តោតសំខាន់ទៅលើចំណេះដឹងទូទៅដូចជា៖ ការ គ្រប់គ្រងប្រ ពន្ធ័ធារាសាស្រ្ត ការធ្វើវារី- វប្បកម្ម ការគ្រប់គ្រង ធនធានព្រៃឈើ ការ យល់ដឹងអំពី អត្ថប្រយោជន៍នៃប្រពន្ធ័អេកូឡូស៊ី និង ការធ្វើកសិកម្មសរីរាង្គតាមបែប ធម្មជាតិ។ ម្យ៉ាង វិញទៀត កម្មវិធីសិក្សានេះនឹងប្រែក្លាយនិស្សិតដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សារយៈ ពេល ៤ ឆ្នាំ ឲ្យទៅជាអ្នកគ្រប់គ្រងគំរោងខាងផ្នែកកសិកម្ម អ្នកផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីកសិ កម្ម ឬក៏ជា អ្នកដឹកនាំ គ្រប់គ្រងកសិដ្ឋានប្រកបដោយជំនាញនិងវិជា្ជជីវៈច្បាស់ លាស់ ។ លើសពីនេះទៅទៀត កម្មវិធីសិក្សានេះនឹងជួយឲ្យនិស្សិតយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់ពី ការប្រើ ប្រាស់ធនធានធម្មជាតិប្រកបដោយ និរន្តរភាពដើម្បីជួយ លើកស្ទួយសុខមា ល ភាព សាធារណៈ និង ទប់ស្កាត់ហានិភ័យនានាដែលបង្កឡើងពីកត្តាមនុស្ស និង ធម្មជាតិ។
២.ឱកាសការងារនិងការបន្តការសិក្សា
កម្មវិធីសិក្សានៃឯកទេសក្សេត្រសាស្រ្តនេះ នឹងជួយឲ្យនិស្សិតអាចរកប្រាក់ចំណូល បានតាម រយៈជំនាញបច្ចេកទេសខ្លីៗដូចជា៖ ការបណ្តុះផ្សិត ការបណ្តុះកូនឈើនានា ដែល ផ្តល់នូវផលានុផលដើម្បី លើកស្ទួយជីវភាពរស់នៅរបស់និស្សិតដែលកំពុងបន្ត ការសិក្សា ឬនឹងបញ្ចប់ការសិក្សា ជាមួយនិងចំណេះដឹង និងជំនាញដែលខ្លួនមាន។ក្រៅពីនេះ និស្សិតនឹង មានឱកាសច្រើនដើម្បីស្វែងរកការងារធ្វើនៅតាមក្រុមហ៊ុន ឬក៏ អង្គការពីព្រោះវិនិយោគិន ក្នុងស្រុក ក៏ដូចជាក្រៅស្រុកកំពុងតែ បណ្តាក់ទុនរកស៊ីនៅ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលើវិស័យ កសិឧស្សាហកម្ម ។ ម្យ៉ាងវិញទៀត និស្សិតដែលបញ្ចប់ ការសិក្សា ហើយមានបំណងចង់បន្ត ការសិក្សាលើឯកទេសនេះបន្ថែមទៀតនៅថ្នាក់ ក្រោយឧត្តមសិក្សាបានយ៉ាងងាយស្រួល ។
៣.រចនាសម្ពន្ធ័កម្មវិធីសិក្សា
លេខកូដ មុខវិជ្ជាជាភាសាខ្មែរ Name In English ក្រេឌីត ផ្សេងៗ
HISC 101
ប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជា History of Cambodia
3
OAD 102
គ្រប់គ្រងកិច្ចការរដ្ឋបាល និងការិយាល័យ Office Administration
3
SO 103
សង្គមវិទ្យា Sociology
3
CS 104
វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ Computer Science
3
ENG 105
អង់គ្លេសសម្រាប់សាកលវិ ទ្យាល័យ កម្រិត ១ English Skill for University Level I
3
BUD 106
មួលដ្ឋានគ្រឹះនៃព្រះពុទ្ធសា សនា Basic of Buddhism
3
BMAT 107
គណិតវិទ្យាអាជីវកម្ម Business Math
3
CODE 108
អភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ Community Development
3
តម្រង់ទិស
ENVR 109
បរិស្ថានវិទ្យា Environment
3
តម្រង់ទិស
ENG 110
អង់គ្លេសសម្រាប់សាកលវិ ទ្យាល័យ កម្រិត២ English Skill for University Level II
3
PMKT 111
មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃទីផ្សារ Principle of MarketingI
3
បន្ថែម
IMGT 112
សេចក្តីផ្តើមនៃការគ្រប់គ្រង Inroduction to Management
3
បន្ថែម
លេខកូដ មុខវិជ្ជាជាភាសាខ្មែរ Name In English ក្រេឌីត ផ្សេងៗ
AGEX 213
ការផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម Agricultural Extension
3
AGEN 214
គ្រឿងយន្តកសិកម្ម Agricultural Engineering
3
FMGT 215
ការគ្រប់គ្រងព្រៃឈើ Forest Management
3
SSc 216
វិទ្យាសាស្រ្តដី Soil Science
3
PLPH 217
រុក្ខសរីរាង្គវិទ្យា Plant Physiology
3
ENG 218
ភាសាអង់គ្លេសបន្ថែម កម្រិត ៣ English Supporting Program III
3
AQA 219
ជលវប្បកម្ម Aquaculture
3
LPR 220
ការចិញ្ជឹមសត្វ Livestock Production
3
PLPA 221
រោគសាស្រ្តដំណាំ Plant Pathology
3
WMGT 222
ការគ្រប់គ្រងទឹក Water Management
3
FRS 223
ការស្រាវជ្រាវប្រព័ន្ធ កសិកម្ម Farming Reaserch System
3
ENG 224
ភាសាអង់គ្លេសបន្ថែម កម្រិត ៤ English Supporting Program IV
3
លេខកូដ មុខវិជ្ជាជាភាសាខ្មែរ Name In English/th> ក្រេឌីត ផ្សេងៗ
CRPR 325
ការការពារគ្រាប់ធញ្ញជាតិ Crop Protection
3
VEPR 326
ផលលិតផលដំណាំបន្លែ Vegetable Production
3
TRCR 327
កសិផលនៃតំបន់ត្រូពិច Tropical Crop
3
MUPR 328
ផលលិតផលផ្សិត Mushroom Production
3
AGLA 329
ច្បាប់កសិកម្ម Agricultural Law
3
ENG 330
ភាសាអង់គ្លេសបន្ថែម ៥ English Supporting Program V
3
RUPR 331
ផលិតកម្មកៅស៊ូ Rubber Production
3
RIPR 332
ផលលិតផលស្រូវ Rice Production
3
SCT 333
បច្ចេកទេសដាំដំណាំ ដោយមិនប្រើដី Soilless Culture Technology
3
PAFO 334
តិណជាតិ និង ចំណីសត្វ Pasture & Forage
3
FAMGT 335
ការគ្រប់គ្រងកសិដ្ឋាន Farm Management
3
ENG 336
ភាសាអង់គ្លេសបន្ថែម ៦ English Supporting Program VI
3
លេខកូដ មុខវិជ្ជាជាភាសាខ្មែរ Name In English ក្រេឌីត ផ្សេងៗ
IRSM 437
ការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធ ធារាសាស្រ្ត Irrigation System Management
3
SUAG 438
ការធានានិរន្តភាព វិស័យកសិកម្ម Sustainable Agriculture
3
AGIN 439
កសិឧស្សាហកម្ម Agro-Industry
3
AGPR 440
ការធ្វើគម្រោងកសិកម្ម Agricultural Project
3
FPRST 441
ការផ្គត់ផ្គង់ និងការ ទុកដាក់ស្បៀងអាហារ Food Procession & Storage
3
REME 442
វិធីសាស្រ្តស្រាវជ្រាវ Research Methodology
3
សារណា និងការពារសា រណាឬសិក្សាបន្ថែម ៤មុខវិជ្ជា Thesis and Presentation or 4 additional courses
12