University of Management and Economics
១.គោលបំណងនៃការសិក្សា
កម្មវិធីសិក្សានេះរៀបចំទ្បើងសម្រាប់និស្សិតដែលសិក្សាយកផ្នែកឯកទេសក្សេត្រសា ស្រ្ត ពីព្រោះកម្មវិធី នេះ ផ្តោតសំខាន់ទៅលើចំណេះដឹងទូទៅដូចជា៖ ការ គ្រប់គ្រងប្រ ពន្ធ័ធារាសាស្រ្ត ការធ្វើវារី- វប្បកម្ម ការគ្រប់គ្រង ធនធានព្រៃឈើ ការ យល់ដឹងអំពី អត្ថប្រយោជន៍នៃប្រពន្ធ័អេកូឡូស៊ី និង ការធ្វើកសិកម្មសរីរាង្គតាមបែប ធម្មជាតិ។ ម្យ៉ាង វិញទៀត កម្មវិធីសិក្សានេះនឹងប្រែក្លាយនិស្សិតដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សារយៈ ពេល ៤ ឆ្នាំ ឲ្យទៅជាអ្នកគ្រប់គ្រងគំរោងខាងផ្នែកកសិកម្ម អ្នកផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីកសិ កម្ម ឬក៏ជា អ្នកដឹកនាំ គ្រប់គ្រងកសិដ្ឋានប្រកបដោយជំនាញនិងវិជា្ជជីវៈច្បាស់ លាស់ ។ លើសពីនេះទៅទៀត កម្មវិធីសិក្សានេះនឹងជួយឲ្យនិស្សិតយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់ពី ការប្រើ ប្រាស់ធនធានធម្មជាតិប្រកបដោយ និរន្តរភាពដើម្បីជួយ លើកស្ទួយសុខមាល ភាព សាធារណៈ និង ទប់ស្កាត់ហានិភ័យ នានា ដែលបង្កឡើងពីកត្តាមនុស្ស និង ធម្មជាតិ។
២.ឱកាសការងារនិងការបន្តការសិក្សា
កម្មវិធីសិក្សានៃឯកទេសក្សេត្រសាស្រ្តនេះ នឹងជួយឲ្យនិស្សិតអាចរកប្រាក់ចំណូល បានតាម រយៈជំនាញបច្ចេកទេសខ្លីៗដូចជា៖ ការបណ្តុះផ្សិត ការបណ្តុះកូនឈើនានា ដែល ផ្តល់នូវផលានុផលដើម្បី លើកស្ទួយជីវភាពរស់នៅរបស់និស្សិតដែលកំពុងបន្ត ការសិក្សា ឬនឹងបញ្ចប់ការសិក្សា ជាមួយនិងចំណេះដឹង និងជំនាញដែលខ្លួនមាន។ក្រៅពីនេះ និស្សិតនឹង មានឱកាសច្រើនដើម្បីស្វែងរកការងារធ្វើនៅតាមក្រុមហ៊ុន ឬក៏ អង្គការពីព្រោះវិនិយោគិន ក្នុងស្រុក ក៏ដូចជាក្រៅស្រុកកំពុងតែ បណ្តាក់ទុនរកស៊ីនៅ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលើវិស័យ កសិឧស្សាហកម្ម ។ ម្យ៉ាងវិញទៀត និស្សិតដែលបញ្ចប់ ការសិក្សា ហើយមានបំណងចង់បន្ត ការសិក្សាលើឯកទេសនេះបន្ថែមទៀតនៅថ្នាក់ ក្រោយឧត្តមសិក្សាបានយ៉ាងងាយស្រួល ។
៣.កម្មវិធីសិក្សាបន្ថែម ១ ឆមាស
កម្មវិធីសិក្សាបន្ថែម ១ ឆមាស លើឯកទេសនីតិសាស្រ្តនេះ អាចជួយអោយនិស្សិតមានសមត្ថភាពបំ ពេញការងារនិងរកការងារធ្វើនៅតាម ក្រសួង ស្ថាប័នរបស់រដ្ឋ សហគ្រាសឯកជន ឬ អង្គការនានា ក្នុងពេលដែលកម្ពុជាកំពុងតែឆ្ពោះ ទៅរកនីតិរដ្ឋពេញលេញ ក៏ដូចជាការ ធ្វើសមាហរណកម្មទៅក្នុងតំបន់ និង ពិភពលោកផងដែរ ។ កម្មវិធីសិក្សា រយៈពេល ២ ឆ្នាំកន្លះនេះ នឹងអាចជួយអោយអ្នកសិក្សាទទួលបាននូវឪកាសការងារសំខាន់ៗជាច្រើន។ ចំពោះនិស្សិតដែលសិក្សាបរិញ្ញាបត្ររង (មិនមានសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ) ត្រូវតែសិក្សាបន្ថែម ១ឆមាសជាមុនសិន មុននឹងបន្តចូលថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រក្នុងវិស័យដូចគ្នា។
៤.រចនាសម្ពន្ធ័កម្មវិធីសិក្សា
លេខកូដ មុខវិជ្ជាជាភាសាខ្មែរ Name In English ក្រេឌីត ផ្សេងៗ
HISC 101
ប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជា History of Cambodia
3
OAD 102
គ្រប់គ្រងកិច្ចការរដ្ឋបាល និងការិយាល័យ Office Administration
3
SO 103
សង្គមវិទ្យា Sociology
3
CS 104
វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ Computer Science
3
ENG 105
អង់គ្លេសសម្រាប់សាកលវិ ទ្យាល័យ កម្រិត ១ English Skill for University Level I
3
BUD 106
មួលដ្ឋានគ្រឹះនៃព្រះពុទ្ធសា សនា Basic of Buddhism
3
BMAT 107
គណិតវិទ្យាអាជីវកម្ម Business Math
3
CODE 108
អភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ Community Development
3
តម្រង់ទិស
ENVR 109
បរិស្ថានវិទ្យា Environment
3
ENG 110
អង់គ្លេសសម្រាប់សាកលវិ ទ្យាល័យ កម្រិត២ English Skill for University Level II
3
PMKT 111
មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃទីផ្សារ Principle of MarketingI
3
បន្ថែម
IMGT 112
សេចក្តីផ្តើមនៃការគ្រប់គ្រង Inroduction to Management
3
លេខកូដ មុខវិជ្ជាជាភាសាខ្មែរ Name In English ក្រេឌីត ផ្សេងៗ
INAG 213
សេចក្តីផ្តើមនៃកសិកម្ម Introduction to Agriculture
3
AGEN 214
កសិ.បរិស្ថាន Agronomy Environment
3
POHM 215
បច្ចេកទេស ក្រោយប្រមូលផល Post Harvesting Management
3
SOCM 216
ការគ្រប់គ្រង និង អភិរក្សដី Soil Conservation Management
3
POPR 217
ផលិតកម្មបក្សី Poultry Production
3
ENGBL 218
ការសរសេរលិខិតអាជីវកម្ម Business Letter
3
FIRA 219
ការចិញ្ចឹមត្រី Fish Raising
3
ORFE 220
ជីសរីរាង្គ Organic Fertilizer
3
PIPR 221
ផលិតកម្មជ្រូក Pig Production
3
CRBR 222
ការបង្កាត់ពូជដំណាំ Crop Breeding
3
PASI 223
បារ៉ាស៊ីតវិទ្យា Parasitology
3
ENGC 224
ភាសាអង់គ្លេស សម្រាប់ទំនាក់ទំនង English for Communication Skills
3
* មុខវិជ្ជាសិក្សាបន្ថែម ១ឆមាស
លេខកូដ មុខវិជ្ជាជាភាសាខ្មែរ Name In English ក្រេឌីត ផ្សេងៗ
NARM 225
ការគ្រប់គ្រង ធនធានធម្មជាតិ Natural Resources Mgt.
3
PLEN 226
បាណកសាស្រ្ត (សត្វល្អិត) Plant Entomology
3
PLNU 227
អាហារចិញ្ចឹមរុក្ខជាតិ Plant Nutrition
3
PLEC 228
ជីវសាស្រ្តដំណាំ Plant Ecology
3
BOTA 229
ភូតគ្រាមសាស្រ្ត Botany
3