University of Management and Economics
១-មហាវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រង និង ទេសចរណ៍
ពៅ ផានុត : ព្រឹទ្ធបុរស
ទូរស័ព្ទការិយាល័យ : +៨៥៥ ៥៣៤ ៧៨៨ ៧៨៨
ទូរស័ព្ទដៃ : +៨៥៥ ៩៨ ២២៦ ៦៧៣
អ៊ីម៉ែល : povpanuth@gmail.com
អាសយដ្ឋានទំនាក់ទំនង : P.O.Box 303 Battambang City, Battambang Province, Cambodia
Facebook : nuthpa
២-មហាវិទ្យាល័យសិល្បៈ មនុស្សសាស្រ្ត និង ភាសាបរទេស
ឌី រ៉ូប៊ែរ : ព្រឹទ្ធបុរស
ទូរស័ព្ទការិយាល័យ : +៨៥៥ ៥៣៤ ៧៨៨ ៧៨៨
ទូរស័ព្ទដៃ : +៨៥៥ ១២ ៥៥០ ០៧១/៣៨ ៩៩១៣ ៩៩៩
អ៊ីម៉ែល : robeardy@gmail.com
អាសយដ្ឋានទំនាក់ទំនង : P.O.Box 303 Battambang, Cambodia
Facebook : robeardy
Skype Name : robeardy
៣-មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
ឌី វណ្ណៈ : ព្រឹទ្ធបុរស
ទូរស័ព្ទការិយាល័យ : +៨៥៥ ៥៣៤ ៧៨៨ ៧៨៨
ទូរស័ព្ទដៃ : +៨៥៥ ១២ ៤១៩ ៦៩៤
អ៊ីម៉ែល : divannak.ume@gmail.com
អាសយដ្ឋានទំនាក់ទំនង : P.O.Box 303 Battambang, Cambodia
Facebook : Dy Vannak
Skype Name : Dy Vannak
៤-មហាវិទ្យាល័យនីតិសាស្រ្ត និង សេដ្ឋកិច្ច
និត វុយ : ព្រឹទ្ធបុរស
ទូរស័ព្ទការិយាល័យ : +៨៥៥ ៥៣៤ ៧៨៨ ៧៨៨
ទូរស័ព្ទដៃ : +៨៥៥ ១២ ៩០០ ៣៨៦/៣៨ ៩៩០៧ ៩៩៩
អ៊ីម៉ែល : nithvouy@gmail.com
អាសយដ្ឋានទំនាក់ទំនង : P.O.Box 303 Battambang, Cambodia
Facebook : nithvouy
Skype Name : nithvouy
៥-មហាវិទ្យាល័យកសិកម្ម និង អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
ភួង សុផល : ព្រឹទ្ធបុរសរង
ទូរស័ព្ទការិយាល័យ : +៨៥៥ ៥៣៤ ៧៨៨ ៧៨៨
ទូរស័ព្ទដៃ : +៨៥៥ ១៦ ៨១៤ ១១៤
អ៊ីម៉ែល : phoungsophal@gmail.com
អាសយដ្ឋានទំនាក់ទំនង : P.O.Box 303 Battambang, Cambodia
Facebook : phoungsophal
Skype Name : phoungsophal
៦-ការិយាល័យធានាគុណភាពអប់រំផ្ទៃក្នុង
ឃួន គុណុត្ថារ៉ា : ប្រធានការិយាល័យ
ទូរស័ព្ទការិយាល័យ : +៨៥៥ ៥៣៤ ៧៨៨ ៧៨៨
ទូរស័ព្ទដៃ : +៨៥៥ ៩៦ ៦៧៧៧ ២៣៣
អ៊ីម៉ែល : nuthara@gmail.com
អាសយដ្ឋានទំនាក់ទំនង : P.O.Box 303 Battambang, Cambodia
Facebook : Kun Nuthara
Skype Name : Kun Nuthara
៧-ដេប៉ាតឺម៉ង់ថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន
អៀន ខេមរ៉ា : ប្រធានដេប៉ាតឺម៉ងថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន
ទូរស័ព្ទការិយាល័យ : +៨៥៥ ៥៣៤ ៧៨៨ ៧៨៨
ទូរស័ព្ទដៃ : +៨៥៥ ១២ ៣៣៣ ១៣៤/៣៨ ៩៩១៦ ៩៩៩
អ៊ីម៉ែល : eankhemra@yahoo.com
អាសយដ្ឋានទំនាក់ទំនង : P.O.Box 303 Battambang, Cambodia
Facebook : Khemra Ean
Skype Name : Khemra Ean
៨-ដេប៉ាតឺម៉ង់ថ្នាក់ក្រោយបរិញ្ញាបត្រ
នង បំណង : ប្រធានដេប៉ាតឺម៉ងថ្នាក់ក្រោយបរិញ្ញាបត្រ
ទូរស័ព្ទការិយាល័យ : +៨៥៥ ៥៣៤ ៧៨៨ ៧៨៨
ទូរស័ព្ទដៃ : +៨៥៥ ១២ ៣៣៣៣ ៦០
អ៊ីម៉ែល : bamnang_ume16@yahoo.com
អាសយដ្ឋានទំនាក់ទំនង : P.O.Box 303 Battambang, Cambodia
Facebook : Bamnang
Skype Name : Bamnang
៩-ការិយាល័យសាកលវិទ្យាធិការ
អ្នកស្រី ឡេង ចាន់ធី : ប្រធានការិយាល័យ
ទូរស័ព្ទការិយាល័យ : +៨៥៥ ៥៣៤ ៧៨៨ ៧៨៨
ទូរស័ព្ទដៃ : +៨៥៥ ១៧ ៨៦៨ ៣៨៦/៩៣ ៨៦៨ ៣៨៦
អ៊ីម៉ែល : chanthy.ume@gmail.com
អាសយដ្ឋានទំនាក់ទំនង : P.O.Box 303 Battambang, Cambodia
Facebook : Leng Chanthy
Skype Name : Chanthy.Leng
១០-ការិយាល័យកិច្ចការរដ្ឋបាល និង បុគ្គលិក
សាំង សុភាព : ប្រធានការិយាល័យ
ទូរស័ព្ទការិយាល័យ : +៨៥៥ ៥៣៤ ៧៨៨ ៧៨៨
ទូរស័ព្ទដៃ : +៨៥៥ ៩៥ ៤៤៤ ០៨៩/០៩៣ ៣៦៦ ១២៩
អ៊ីម៉ែល : saingsopheap@yahoo.com
អាសយដ្ឋានទំនាក់ទំនង : P.O.Box 303 Battambang, Cambodia
Facebook : saingsopheap
Skype Name : saingsopheap
១១-ការិយាល័យកិច្ចការនិស្សិត
ឡុង​ វណ្ណៈ : ប្រធានការិយាល័យ
ទូរស័ព្ទការិយាល័យ : +៨៥៥ ៥៣៤ ៧៨៨ ៧៨៨
ទូរស័ព្ទដៃ : +៨៥៥ ១៧ ៧៩ ១៨​ ១៨
អ៊ីម៉ែល : panha@yahoo.com
អាសយដ្ឋានទំនាក់ទំនង : P.O.Box 303 Battambang, Cambodia
Facebook : sambathpanha
Skype Name : sambathpanha
១២-ការិយាល័យផ្តល់ពត៌មាន និង ចុះឈ្មោះ
ឌុច សេរីរស្មី : ប្រធានការិយាល័យ
ទូរស័ព្ទការិយាល័យ : +៨៥៥ ៥៣៤ ៧៨៨ ៧៨៨
ទូរស័ព្ទដៃ : +៨៥៥ ៩៥ ៤៤៤ ០៨៩/០៩៣ ៣៦៦ ១២៩
អ៊ីម៉ែល : sereyreaksmey@yahoo.com
អាសយដ្ឋានទំនាក់ទំនង : P.O.Box 303 Battambang, Cambodia
Facebook : sereyreaksmey
Skype Name : sereyreaksmey
១៣-ការិយាល័យ គណនេយ្យ និង ហិរញ្ញវត្ថុ
លឹម សុផាន់ : ប្រធានការិយាល័យ
ទូរស័ព្ទការិយាល័យ : +៨៥៥ ៥៣៤ ៧៨៨ ៧៨៨
ទូរស័ព្ទដៃ : +៨៥៥ ៩២ ២១៨ ៥៩៦
អ៊ីម៉ែល : sophann@yahoo.com
អាសយដ្ឋានទំនាក់ទំនង : P.O.Box 303 Battambang, Cambodia
Facebook : sophannlim
Skype Name : sophannlim
១៤-ការិយាល័យទំនាក់ទំនង
កៅ បូរ៉ា : ប្រធានការិយាល័យ
ទូរស័ព្ទការិយាល័យ : +៨៥៥ ៥៣៤ ៧៨៨ ៧៨៨
ទូរស័ព្ទដៃ : +៨៥៥ ៩៦ ៤៤៥ ៣៦២៥/៣៨ ៩៩០២ ៩៩៩
អ៊ីម៉ែល : bora.ume@gmail.com
អាសយដ្ឋានទំនាក់ទំនង : P.O.Box 303 Battambang, Cambodia
Facebook : Kaobora
Skype Name : Kaobora
១៥-មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានសាធារណៈ
ប៊ុន បូរី : អ្នកសម្របសម្រួល
ទូរស័ព្ទការិយាល័យ : +៨៥៥ ៥៣៤ ៧៨៨ ៧៨៨
ទូរស័ព្ទដៃ : +៨៥៥ ៩៦ ៦១២២ ៤០៥
អ៊ីម៉ែល : pesethkim@yahoo.com
អាសយដ្ឋានទំនាក់ទំនង : P.O.Box 303 Battambang, Cambodia
Facebook : Kim Peseth
Skype Name : Kim Peseth
១៦-មជ្ឈមណ្ឌល់ភាសាបរទេស
ឡែមឌឿន ដាឡឹម : នាយក
ទូរស័ព្ទការិយាល័យ : +៨៥៥ ៥៣៤ ៧៨៨ ៧៨៨
ទូរស័ព្ទដៃ : +៨៥៥ ១២ ៥៦៥ ៦១៤
អ៊ីម៉ែល : daloem@yahoo.com
អាសយដ្ឋានទំនាក់ទំនង : P.O.Box 303 Battambang, Cambodia
Facebook : daloem
Skype Name : daloem
១៧-ទីតាំងខេត្តពោធិ៍សាត់
ម៉ែន សិទ្ធី : នាយក
ទូរស័ព្ទការិយាល័យ : +៨៥៥ ១២ ៥២០ ០០៦
ទូរស័ព្ទដៃ : +៨៥៥ ១២ ៥២០ ០០៦
អ៊ីម៉ែល : mensethy@camintel.com
អាសយដ្ឋានទំនាក់ទំនង : ភូមិរ៉ា សង្កាត់ផ្ទះព្រៃ ក្រុងពោធិ៍សាត់ ខេត្តពោធិ៍សាត់
១៨-ទីតាំង ខេត្តកំពត
អ្នកស្រី ថោង ផល្លា : នាយិការរង
ទូរស័ព្ទការិយាល័យ : +៨៥៥ ៣៣ ៦៦៦៦ ១៩២
ទូរស័ព្ទដៃ : +៨៥៥ ១២ ៣៨៨ ៥៨៨/០១២ ៤៤៣ ៧៧៧
អ៊ីម៉ែល : umekpt@gmail.com
អាសយដ្ឋានទំនាក់ទំនង : អាគារលេខ ៤៧ ភូមិសុវណ្ណសាគរ សង្កាត់កំពង់កណ្តាល ក្រុងកំពត ខេត្តកំពត
១៩-ទីតាំងខេត្តព្រះសីហនុ
ឱ ចាន់ធូ : នាយក
ទូរស័ព្ទការិយាល័យ : +៨៥៥ ៣៤ ៩៣៣ ៩០៩
ទូរស័ព្ទដៃ : +៨៥៥ ៨៨ ៨៦៣៦ ៣៦៦/១២ ៨៨ ៥៣ ០៣/១៦ ៨៨ ៥៣ ០៣
អ៊ីម៉ែល : imechanthou@yahoo.com
អាសយដ្ឋានទំនាក់ទំនង : ភូមិមណ្ឌល៣ សង្កាត់ ៤ ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ
២០-ទីតាំង ខេត្តកំពង់ចាម
ម៉ៅ ឌុង : នាយក
ទូរស័ព្ទការិយាល័យ : +៨៥៥​ ៤២ ៦៧៧ ៧៧០៧/៤២ ៦៧៧ ៧៧០៨
ទូរស័ព្ទដៃ : +៨៥៥ ៩៧ ៣៣៧ ២២២២/៦៦ ៧២ ៤៤៤៤/៦៦ ៧៥ ៤៤៤៤
អ៊ីម៉ែល : info@ume-kpc.edu.kh
អាសយដ្ឋានទំនាក់ទំនង : ផ្លូវជាតិលេខ៧ ភូមិបឹងស្នាយ សង្កាត់សំបួរមាស ក្រុងកំពង់ចាម ខេត្តកំពង់ចាម
២១-ទីតាំង ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
ណង ថា : នាយក
ទូរស័ព្ទការិយាល័យ : +៨៥៥ ៥៤ ៦៦៦៦ ៦៦៩/១២ ៩១១ ៩៨៨/១៦ ៩១១ ៩៨៨
ទូរស័ព្ទដៃ : +៨៥៥ ៦៩ ៤៧ ៦៦៦៦/១២ ៣៩៩ ៨៩៩/១២ ៩៦៣ ១៤៤/ ១២ ៩៦៩ ៦៧៧
អ៊ីម៉ែល : ume_bmc@yahoo.com
អាសយដ្ឋានទំនាក់ទំនង : ផ្លូវជាតិលេខ ៥៦A ភូមិខ្លាកូនចាស់ សង្កាត់កំពង់ស្វាយ ក្រុងសេរីសោភ័ណ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
២២-ទីតាំង ខេត្តកោះកុង
ឈុំ រ៉ាលីន : នាយក
ទូរស័ព្ទការិយាល័យ : +៨៥៥ ៣៥ ៣០០០ ៣៦/ ៩៣ ៨០ ៨៨ ៤៨
ទូរស័ព្ទដៃ : +៨៥៥ ១២ ៧១១ ១០៨/៩៣ ៨០៨ ៨៤៨/ ១៧ ៧៩ ១៨ ១៨/ ៨១ ៨៨៨ ០៣៤
អ៊ីម៉ែល : ume_kk2012@yahoo.com/ ralinchhum@yahoo.com
អាសយដ្ឋានទំនាក់ទំនង : ភូមិ១ សង្កាត់ដងទង់ ក្រុងខេរៈភូមិន្ទ ខេត្តកោះកុង
២៣-ទីតាំង ខេត្តក្រចេះ
ទេព វាសនា : នាយក
ទូរស័ព្ទការិយាល័យ : +៨៥៥ ៧២ ៦៦៦ ០៧៧៧/ ៧៨ ៧៧៧​ ៧៩៦
ទូរស័ព្ទដៃ : +៨៥៥ ៧៨ ៧៧៧ ៧៩៦/ ៧៨ ៣៨៣ ៣៨៤/ ១២ ២២០ ៥៨៥
អ៊ីម៉ែល : ume_kratie@yahoo.com
អាសយដ្ឋានទំនាក់ទំនង : ភូមិស្រែស្បូវ សង្កាត់អូរឬស្សី ក្រុងក្រចេះ ខេត្តក្រចេះ