University of Management and Economics
* កាលវិភាគប្រឡងចូល និង ប្រឡងបញ្ចប់
១-សេចក្តីផ្តើម
មជ្ឈមណ្ឌលធនធានព័ត៌ មានសាធារណៈគឺមជ្ឈមណ្ឌលដែលផ្តល់សេ វាកម្មព័ត៌មាន ដល់សិស្ស និស្សិត និង សា ធារណជនសម្រាប់ធ្វើការ សិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើរឿង រ៉ាវផ្សេងៗ ពិសេសគឺព័ត៌មានដែលទាក់ទង ជាមួយនឹងសហ រដ្ឋអាមេរិក។ គោលបំ ណងនៃការបង្កើត មជ្ឈមណ្ឌលមួយនេះ គឺដើម្បីបញ្ជូនព័ត៌ មានផ្សេងៗទាក់ទងទៅនឹង ការ សិក្សា អប់រំ នយោបាយ វប្បធម៌ សង្គម និងរបបដឹកនាំបែប ប្រជាធិបតេយ្យ របស់ អាមេរិក ទៅដល់ មហា ជនទូទៅ ។ រហូតមកទល់នឹងពេលនេះ មានមជ្ឈ មណ្ឌលធនធានព័ត៌មាន សាធារណៈ អាមេរិកជាង ៧០០ កន្លែងនៅ ជុំវិញពិភព លោកហើយមានអ្នកមកប្រើប្រាស់ សេវាកម្មក្នុង មជ្ឈមណ្ឌលទាំង នេះជាង១៦លាន នាក់។
២.ការកំណត់កាលបរិច្ឆេទនៃការប្រឡងចូល និងជ្រើសរើសរបស់និស្សិត សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០១៤-២០១៥
កម្រិត សិក្សា
ជំនាន់ និស្សិត
មហា វិទ្យាល័យ
មុខជំនាញ
សម័យ ប្រឡង
ចំនួន និស្សិត ប្រឡង
លើក ទី១
លើក ទី២
បរិញ្ញាបត្រ
១៦
គ្រប់គ្រង ពាណិជ្ជកម្ម និង ទេសចរណ៍
គណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ

២០/១១/

២០១៤

៣០/០៤/

២០១៥

 
ធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ  
គ្រប់គ្រង ធនធាន មនុស្ស  
គ្រប់គ្រង ទីផ្សារ  
គ្រប់គ្រង ពាណិជ្ជកម្ម  
គ្រប់គ្រង កម្រោង  
១២
សិល្បៈ មនុស្សសាស្រ្ត និង ភាសាបរទេស

ភាសា អង់គ្លេស សម្រាប់ ទំនាក់ ទំនង

 
ភាសា អង់គ្លេស សម្រាប់អប់រំ  
បកប្រែភាសា អង់គ្លេស
១០
វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
តបណ្តាញ ណិតវ៉ើក  
វិទ្យាសាស្រ្ត កុំព្យូទ័រ  
នីតិសាស្រ្ត និងសេដ្ឋកិច្ច នីតិសាស្រ្ត  
វិទ្យាសាស្រ្ត សេដ្ឋកិច្ច
កសិកម្ម និង អភិវឌ្ឍន៍ ជនបទ ក្សេត្រសាស្រ្ត  
បរិញ្ញាបត្រ រង
១៧
គ្រប់គ្រង ពាណិជ្ជកម្ម និង ទេសចរណ៍
គ្រប់គ្រងទូទៅ

២០/១១

/២០១៤

៣០/០៤

២០១៥

 
១២
សិល្បៈមនុស្ស សាស្រ្ត និង ភាសា បរទេស ភាសា អង់គ្លេស សម្រាប់ អប់រំ  
១០
វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា វិទ្យាសាស្រ្ត កុំព្យូទ័រ  
នីតិសាស្រ្ត និងសេដ្ឋកិច្ច នីតិសាស្រ្ត  
កសិកម្ម និង អភិវឌ្ឍន៍ ជនបទ ក្សេត្រសាស្រ្ត  
៣-ការកំណត់កាលបរិច្ឆេទនៃការប្រឡងបញ្ចប់របស់និស្សិតសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០១៤-២០១៥
កម្រិត សិក្សា
ជំនាន់ និស្សិត
មហា វិទ្យាល័យ
មុខជំនាញ
សម័យប្រឡង
ចំនួន និស្សិត ប្រឡង
លើក ទី១
លើក ទី២
បរិញ្ញាបត្រ
១៣

គ្រប់គ្រង ពាណិជ្ជកម្ម និង ទេសចរណ៍

គណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ

០៤/០៦

២០១៥

០៣/០៩

២០១៥

៨០
ធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ
២០៣
គ្រប់គ្រង ធនធាន មនុស្ស
១០១
គ្រប់គ្រង ទីផ្សារ
១០៩
សិល្បៈមនុស្ស សាស្រ្ត និង ភាសា បរទេស ភាសា អង់គ្លេស សម្រាប់ ទំនាក់ ទំនង
០០
ភាសាអង់គ្លេស សម្រាប់អប់រំ
៥៥
បកប្រែភាសា អង់គ្លេស
០០
វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
តបណ្តាញ ណិតវ៉ើក
០០
វិទ្យាសាស្រ្ត កុំព្យូទ័រ
៤៦
នីតិសាស្រ្ត និងសេដ្ឋកិច្ច នីតិសាស្រ្ត
៦៦
វិទ្យាសាស្រ្ត សេដ្ឋកិច្ច
០០
កសិកម្ម និង អភិវឌ្ឍន៍ ជនបទ ក្សេត្រសាស្រ្ត
៩៩
បរិញ្ញាបត្រ រង
១៦
គ្រប់គ្រង ពាណិជ្ជកម្ម និង ទេសចរណ៍
គ្រប់គ្រង ទូទៅ

០៣/០៩

២០១៤

 
៥១
១១
សិល្បៈមនុស្ស សាស្រ្ត និងភាសា បរទេស ភាសាអង់គ្លេស សម្រាប់អប់រំ
១៤
០៨
វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា វិទ្យាសាស្រ្ត កុំព្យូទ័រ
០០
នីតិសាស្រ្ត និងសេដ្ឋកិច្ច នីតិសាស្រ្ត
២០
កសិកម្ម និង អភិវឌ្ឍន៍ ជនបទ ក្សេត្រសាស្រ្ត
១២