University of Management and Economics
* ផែនទីសាកលវិទ្យាល័យទាំង៨ខេត្តក្រុង
* សាខាសាកលវិទ្យាល័យ និង ការទទួលស្គាល់
ល.រ ទីតាំងសាកលវិទ្យាល័យ ឆ្នាំបង្កើត ការទទួលស្គាល់
ទីតាំងគោល ខេត្តបាត់ដំង
១៩៩៨
អនុក្រឹត្យលេខ ២៥ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ០៦ មីនា ២០០៦
សាខា ខេត្តពោធិ៍សាត់
២០០១
ប្រកាសលេខ
សាខា ខេត្តកំពត
២០០២
ប្រកាសលេខ ០៣ អយក.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ០៦ មករា ២០០៣
សាខា ខេត្តព្រះសីហនុ
២០០៣
ប្រកាសលេខ ២២១ អយក.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ២៦ កុម្ភៈ ២០០៤
សាខា ខេត្តកំពង់ចាម
២០០៣
ប្រកាសលេខ ២២១ អយក.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ២៦ កុម្ភៈ ២០០៤
សាខា ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
២០០៤
ប្រកាសលេខ ១៣៩១ អយក.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ០៨ តុលា ២០០៤
សាខា ខេត្តកោះកុង
២០០៦
ប្រកាសលេខ ៦៨៥ អយក.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ២៣ ឧសភា ២០០៧
សាខា ខេត្តក្រចេះ
២០០៧
ប្រកាសលេខ ១៥៤៥ អយក.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ២០ កញ្ញា ២០០៧